ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING


Photos from EE


 

 

We collect photos representing our department's spaces, members and life.

Select photos will be exhibited on building walls while some of them will also be employed in publicity activities.

 

You can send your photos via e-mail:


tanitimeee@metu.edu.tr

Deadline: May 10, 2017

Committee of Publicity

 

 

 

 

Fotoğraf gönderme şart ve esasları şu şekildedir:
- Fotoğrafı gönderen, gönderdiği fotoğrafın/fotoğrafların fikri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
- Gönderilen fotoğraf/fotoğrafların fikri mülkiyeti ile ilgili 3. Kişilerin iddialarının muhatabı fotoğrafı yükleyendir.

- ODTÜ EEMB’nün telif hakkı ihlali nedeniyle 3. Kişilere tazminat ödemek zorunda kalması halinde, gönderici bu tazminatı üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

- Fotoğraf sahibi ODTÜ EEMB'nün seçtiği fotoğrafları künyesini belirterek basılı ortamlarda ve sergilerde kullanmasına izin verir.
- Fotoğraf sahibi ODTÜ EEMB'nün seçtiği fotoğrafları künyesini belirtmeksizin farklı çevrimiçi materyallerde kullanmasına izin verir.
- Fotoğraf sahibi yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılan fotoğraf/fotoğrafları için ODTÜ EEMB’nden herhangi bir bedel talep etmeyecektir.