ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING


Three METU-EEE students have received URSİ - L. Felsen Best Paper Award

URSI - Leopold B. Felsen best student paper award: Barışcan Karaosmanoğlu, Middle East Technical University
Paper: Manyetik-Alan İntegral Denklemi İçin Sayısal Test Fonksiyonlarının Tasarımı
Barışcan Karaosmanoğlu, Özgür Ergül

URSI - Leopold B. Felsen third best student paper award: Uğur Meriç Gür, Middle East Technical University

Paper: Düşük-Frekans Bozulmalarına Dayanıklı Potansiyel Denklemlerinin Momentler Metoduyla Analizi
Uğur Meriç Gür, Özgür Ergül

URSI - Leopold B. Felsen third best student paper award:  Kadir Üstün, Hitit Üniversitesi/METU
Paper: Kızılötesi Bantlarda İnce Metamalzeme Sönümleyici Tasarımı
Kadir Üstün, Gönül Turhan-Sayan