ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Lisanüstü Programlar için Yeni Kurallar

2017-2018 1. döneminden itibaren, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilecek olan öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre listelenmiş linkteki tablodaki altyapı içeriklerini kapsamaları gerektiğine ve bu içerikleri kapsamayan öğrencilerin programa kabulu sırasında, uzmanlık alanlarına göre linkteki tabloda listelenmiş kuralların uygulanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.