ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Taşıt Pulu Başvurusu

Değerli öğrencilerimiz,

 

Toplam 456 başvuru incelenmiş, lisans öğrencileri için sınıfa göre bölüm derslerinin yoğunluğu,
lisansüstü öğrenciler için ders alma dönemi ve tüm öğrenciler için ikamet bilgileri göz önüne alınarak hazırlanmış
ve ilgili birime iletilmiş (güncel) sarı lisans, sarı lisansüstü ve kahverengi genel sıralı listeleri linkteki dosyadadır.

İtirazlar incelenmiş, tüm liste dikkate alınarak gerekli görülen değiliklikler yapılmıştır. Bundan sonra liste değiştirilemeyecektir. 

Sonuçlarınızı öğrenmek için 17 Ekim Salı 14:00-14:30 saatlerinde bölüm başkanlığına uğrayabilirsiniz.