Yakın Kızılötesi Dalga Boyunda Bütünleşik Devre Üzeri Amorf Dalga Kılavuzu

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kocaman

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Başlangıcı: 2017

Desteklenen Personel: 2 yüksek lisans öğrencisi katılacak.

Yakın kızılötesi dalga boyunda (~1550nm) dünyada ilk defa amorf yapıdaki bütünleşik devre elemanları kullanılarak dalga kılavuzu tasarlanması ve gerçeklenmesi hedeflenmektedir. Işığın bütünleşik devre üzerinde hassas kontrolü optik haberleşmenin hızlandırılması için gerekmektedir ve amorf maddeler ışığın kontrolü için kullanılan geleneksel metotlara (düz dalga kılavuzları ve fotonik kristaller) göre teorik olarak esnek tasarım kabiliyeti gibi bazı avantajlar sunmaktadır. Yakın dalga boyunun optik haberleşmenin gerçekleştirildiği bölge olması ise tasarımlanacak yapıların önemini artırmaktadır. İnternetin ve bulut kullanımı gibi internet türevi uygulamaların günlük hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kaplaması özgün ürünlere olan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla, proje kapsamında amorf maddelerin teorik potansiyelinin pratik olarak testi yapılacak olması, proje çıktılarının yeni nesil hibrit fotonik çipler gibi yeni çalışmalar için de başlangıç noktası olmasını sağlayacaktır.