Ar. Gör. Feza Mutlu L.B.Felsen Ögrenci Ödülü'nde ikincilik ödülü almıştır

Asistanlarımızdan, Özgür Ergül ile çalışan Feza Mutlu, URSI Türkiye  
2018 kongresinde düzenlenen  URSI-Leopold B. Felsen en iyi öğrenci  
bildirisi yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.