Optimal Bilgi Yaşı için Veri Örnekleme ve Çizelgeleme

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif Uysal-Biyikoglu

Proje Süresi: 36 Ay

Proje Başlangıcı: Ekim 2017

Desteklenen Personel: Doktora sonrası araştırmacı (12 ay), 2 tam zamanlı doktora öğrencisi araştırmacı (36 ay, 12 ay), 2 lisans bursiyeri (24 ay, 12 ay)


 

Haberleşme ağları üzerinde gönderilen veri paketlerinin türü ve gereksinimlerinde ciddi değişimler olmaktadır. Internet üzerinden veri gönderen kablosuz kontrol ve izleme sistemleri, sosyal ağlar üzerinde çalışan uygulamalar, otonom taşıtlar, sağlık takibi, finans gibi alanlarda karar vermek için kullanılan otomasyon yazılımları, Eşyaların Interneti vb. teknolojiler, başarılı çalışmak için yeterli sıklıkta gönderilen “güncellemelere” (yeni örnek/ölçüm/bilgi içeren paketlere) gereksinim duymaktadır.

Güncellemeye dayanan uygulamalar için verinin işlendiği ve kararların verildiği noktadaki bilginin yeterince taze oluşu önemlidir. Ancak, veri ağlarının optimal tasarımı için geleneksel olarak analiz edilen iki başarım kriteri, veri akış hızı ve gecikmedir.  Gecikme ve akış hızı ölçütleri bakımından en iyi gönderim yöntemlerinin Bilgi Yaşı (BY) bakımından en iyi olmayabileceği son 2-3 yıldaki literatürde gösterilmiştir.

2015 yılında başlayan çalışmalarımız ilk defa olarak gecikme altında BY’yi optimize eden iletim yöntemleri bulmak ve ilk defa olarak enerji kısıtları altında optimal BYnin nasıl elde edileceğini göstermek bakımından  literatüre öncülük etmiştir. Bu projede temel sonuçlar geliştirilecektir: çok kullanıcının güncelleme paketlerinin kablosuz erişim ortamında en doğru zamanda oluşturulması ve iletilmesi teorisi, stokastik süreçlerin Internet üzerinden uzaktan takibi için örneklenmesinde, en az hatayı verecek örnekleme teorisi geliştirilecektir. Ayrıca, ağ gecikme ve bilgi yaşı farkındalığı ile güncelleme gönderen uygulamaların dünyadaki ilk deneysel uygulamalarından biri gerçekleştirilecektir.