Yeni Öğretim Üyeleri

Picture of the person

Elif Tuğçe Ceran Arslan, 2021

Elif Tugce Ceran Arslan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanındaki lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ'den sırasıyla 2012 ve 2014 yıllarında aldı. Doktora derecesini 2019 yılında Imperial College London Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden aldı. 2020-2021 yılları arasında, ODTÜ komünikasyon ağları araştırma grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2021 yılında ise, doktor öğretim üyesi olarak ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne katıldı.

Araştırmaları genel olarak makine öğrenmesi ile kablosuz iletişim sistemleri ve nesnelerin interneti sistemlerinin kesiminde bulunmakta ve kaynak ataması, 5G sistemleri, dağınık veya pekiştirmeli öğrenme, bilgisayar ağlarının performans değerlendirme ve optimizasyonunu içermektedir.


Picture of the person

Keyvan Firuzi, 2021

Keyvan Firuzi lisans derecesini 2012 yılında Tebriz Üniversitesi (Tebriz, İran) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans derecesini 2014 yılında ve doktora derecesini 2019 yılında Şerif Teknoloji Üniversitesi (Tahran, İran) Elektrik Enerjisi Mühendisliği bölümünden aldı. 2019-2020 yılları arasında aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. 2015-2018 yılları arasında Niroo Araştırma Enstitüsü'nde (NRI) Araştırma Bilimcisi olarak görev yaptı. 2021 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne katıldı.

Araştırma ilgi alanları yüksek gerilim mühendisliği, dielektrik ve izolasyon, kısmi deşarj, yüksek gerilim ekipmanlarının durum izleme ve teşhisi, sinyal işleme ve makine öğrenmesidir.


Picture of the person

Ahmet Cemal Durgun, 2020

Ahmet Cemal Durgun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Matematik alanlarındaki lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ), 2005 and 2006 yıllarında, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yüksek lisans derecesini yine ODTÜ’den 2008 yılında ve doktora derecesini de Arizona Eyalet Üniversitesi’nden 2013 yılında aldı. 2014 ve 2020 yılları arasında Intel Montaj ve Test Teknolojileri Geliştirme Bölümü’nde yüksek hızlı girdi/çıktı arayüzleri için yenilikçi mikroelektronik paketleme çözümleri, çok ince aralıklı arabağlantıların tasarımı ve yongalar arası haberleşme kanallarında işaret bütünlüğü konularında çalışmalar yürüttü. 2020 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Araştırmaları uygulamalı elektromanyetik, mikroelektronik paketleme, yüksek hızlı girdi/çıktı arayüzlerinde işaret ve güç bütünlüğü, 2.5 ve 3 boyutlu tümleşim için ince aralıklı arabağlantılar ve makine öğrenmesi yöntemlerinin paketleme ve elektromanyetik problemlerine uygulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlara ek olarak, Dr. Durgun “IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing” adlı dergide misafir editör olarak görev yapmaktadır ve TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı bursiyerlerindendir.


Picture of the person

Barış Nakiboğlu, 2018

Barış Nakiboğlu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik alanlarındaki lisans derecelerini ODTÜ'den 2002 yılında aldı. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanındaki yüksek lisans derecesini ve Elektrik Mühendisliği alanındaki doktora derecesini 2005 ve 2011 yıllarında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den aldı. 2012-2013 akademik yılında University of California Berkeley (UCB) bünyesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır.

Araştırmaları Bilgi Teorisi ve İletişim üzerine yoğunlaşmıştır.


Picture of the person

Emine Bostancı, 2018

Emine Bostancı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanındaki lisans derecesini ODTÜ'den 2007 yılında, Güç Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecesini RWTH Aachen Üniversitesi'nden 2010 yılında ve Elektrikli Sürüş Sistemleri alanındaki doktora derecesini Leibniz Hanover Üniversitesi'nden 2014 yılında aldı. 2013-2015 yılları arasında Volkswagen Grup Araştırma Bölümü'nde araştırma mühendisi, 2015-2017 yılları arasında Texas Üniversitesi Dallas Kampüs'ünde doktora sonrası araştırmacı ve 2018 Mayıs ayına kadar da Ansys Şirketi'nde Kuzey Amerika bölgesinden sorumlu Ansys/Maxwell uygulama mühendisi olarak çalıştı.

Araştırmaları elektrik makineleri, elektrikli sürüş sistemleri ve düşük frekanslı elektromanyetik sistemler tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır.


Picture of the person

Klaus Werner Schmidt, 2017

Klaus Werner Schmidt Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, diploması ile doktora derecesini Almanya Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden 2002 ve 2005 yıllarında aldı. Aynı bölümde 2005-2010 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıp 2011 Habilitation derecesini kazandı. 2010-2017 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği bölümünde çalıştıktan sonra doçent kadrosuyla bölümüze katıldı.

Araştırma alanları akıllı ulaşım sistemleri, ayrık olay sistemlerinin denetimsel kontrolü, araç içi haberleşme ağları, endüstriyel otomasyon sistemler ve endüstriyel proje kontrolüdür. Son araştırmaları özellikle otonom araçları kontrol yöntemleri ile ayrık olay sistemlerinin yeniden konfigürasyonu ve hataya dayanaklı kontrolü üstüne yoğunlaşmıştır.


Picture of the person

Mustafa Mert Ankaralı, 2017

M. Mert Ankaralı, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla ODTÜ Makine ve Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 2007 ve 2010 yıllarında aldı. Doktora derecesini 2015 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora sonrasında, ayni bölümde doktora sonrası araştırmacı olarak 2016 yılına kadar çalıştı. 2016-2017 yılları arasında, Desistek Robotik bünyesinde uzman robotik mühendisi olarak çalıştı. 2017 yılında ODTÜ Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak katıldı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik ve profesyonel hayati boyunca, araştırmalarını robotlarda ve hayvanlarda dinamik hareketlilik üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu alandaki yüksek etkiye sahip çalışmaları ve başarıları sonucunda “2015 Siebel Scholars” listesine seçilmiştir.


Picture of the person

Gökhan Muzaffer Güvensen, 2017

Dr. Gökhan M. Güvensen lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2006, 2009 ve 2014 yıllarında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Daha sonra ise 2015-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, University of California, Irvine (UCI) bünyesinde bulunan Center for Pervasive Communications and Computing(CPCC) isimli araştırma laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur ve halen ortak çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılında ise, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır.

Araştırma alanları genel olarak sayısal haberleşme sistemleri ve istatistiksel sinyal işlemeyi kapsamakla birlikte, modülasyon teorisi, yeni nesil kablosuz haberleşme teknikleri, bilgi kurami ve radar sinyal işleme üzerine yoğunlaşmıştır.