educational_labs
Eğitim Laboratuvarları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü araştırma ve eğitim için kullanılan 26 laboratuvara sahiptir.

1. Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda öğrencilerin elektriksel laboratuvar ölçümlerinin temel prosedürleri ile tanıştırılması amaçlanmıştır. Deneyler, temel elektrik devre teorisi kavramlarını; doğrusal ve doğrusal olmayan dirençli devreleri, basit dinamik devreleri ve tek fazlı doğrusal AC devrelerini göstermek için tasarlanmıştır.

2. Temel Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans seviyesinde elektronik, mantıksal tasarım ve telekomünikasyon deneyleri için kullanılır. Her masada bir güç kaynağı, bir multimetre, bir sinyal üreteci, bir karma sinyal salınımizleri ve bir kişisel bilgisayar içeren modern test ve ölçüm aletlerinden kurulu bir deney düzeneği yer alır. Laboratuvar aynı zamanda Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde deneyler yapabilmek için de gerekli donanım ve yazılım ile donatılmıştır.

3. Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Laboratuvar, 10 kW'a kadar her türlü dönen makine üzerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde çalışmalar yapılabilmesi için gerekli araç ve deneysel düzenekleriyle donatılmıştır. Ayrıca, dinamik tork ölçümü, bozuk dalga formları için güç ölçümü vb. ölçümlerin yapılabileceği sürücü sistem araştırmaları için olanaklar da mevcuttur.

4. Mikrobilgisayar Sistemleri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda temel olarak öğrencilerin mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler ve ilgili ara yüz teknikleri konusunda tecrübe edinmesini amaçlanmaktadır. Mikrobilgisayar sistemleri ve mikroişlemci/kontrolcü temelli uygulamalar üzerinde makine dili ve donanım düzeyinde programlama kullanılarak hem donanımsal hem de yazılımsal deneyler yapılması için tasarlanmıştır. Laboratuvar, geliştirme panoları, Motorola ve Intel gibi çeşitli mikroişlemci ailelerinin eğitim kitleri, kişisel bilgisayarlar, ağ oluşturma araçları, yüksek seviyeli programlama araçları ve diğer gerekli destek ekipmanları ile donatılmıştır.
 
5. Bilgisayar Mimarisi Laboratuvarı

Bu laboratuvar, öğrencilere bilgisayar mimarisi temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Bilgisayarların donanım organizasyonu üzerinde  çeşitli deneyler yapabilmek için uygun eğitim kitleri, mikroişlemci geliştirme panoları ve gerekli destek teçhizatı ile donatılmıştır.
 
6. Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar özellikle lisansüstü araştırma ve eğitimleri için bilgisayarlar, iş istasyonları, mantık çözümleyicileri, gelişmiş düzeyde bilgisayar geliştirme platformları, dijital sinyal işleme kartları, ağ simülasyon yazılımları vb. ile donatılmıştır. Araştırma konuları öncelikli olarak bilgisayar sistemleri ve mimarisi, bilgisayar ağları, yönlendirme sorunları, servis kalitesi sorunları, performans modelleme, ağ optimizasyonu ve hata toleransı üzerinde yoğunlaşmıştır.
 
7. Bilgisayarlı Görü ve Akıllı Sistemler Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar, bilgisayarlı görü, desen tanıma, akıllı sistemler ve robotik alanlarında okuyan lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır. Araştırmacılar için bilgisayarlar, bir paralel işleme sistemi ve robot inşasında kullanılabilen robot tabanı ve özel araçlar ile donatılmıştır.
 
8. Multimedya Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar hem lisansüstü hem de son sınıf öğrenciler için tasarlanmıştır. Şu anda araştırmalar; video iletimi, filigran, veri gizleme, görüntü/video dizinleme, 3 boyutlu TV ve nesne izleme üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası projeler laboratuvarda yürütülmektedir. Laboratuvar; yüksek performanslı bilgisayarlar; çeşitli sayısal sinyal işleme kartları; stereo, video, sabit ve derinlik kameraları ve 3 boyutlu görüntüleyiciler ile donatılmıştır.
 
9. Robotik Araştırma Laboratuvarı

Robotik laboratuvar ve robot el laboratuvarı, lisansüstü programlardaki robotik derslerini destekleyecek deneysel çalışmaların yapılacağı bir platform olarak hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda bir robot kolu (Puma 700 serisi), bir robot eli, eğitim amaçlı basit bir robot kolu ve programlanabilir bir taşınabilir robot bulunmaktadır. Yürütülen araştırmalar ağırlıklı olarak görme ve görüntü anlayışı (stereo görüş, hareket görüşü, model tabanlı görüş, görüntü/video iletimi ve analizi), planlama (mobil robot ve robot kolları üzerinde hareket planlaması ve görev planlama uygulamaları), akıl yürütme, makine öğrenmesi, yapay zeka ve yön bulma üzerine yoğunlaşmıştır.
 
10. Süreç Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvar, kontrol ve endüstriyel süreçlerin yönetimi alanında lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırmaları için imkan sağlar.


 
11. Geribildirim Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvar, bilgisayar üzerinden izlenen ve harekete geçirilen çeşitli doğrusal ve doğrusal olmayan elektromekanik sistemler içerir. Bu sistemleri kontrol edecek geribildirim yasaları, Matlab/Simulink aracılığıyla tasarlanıp uygulanır.
 
12. Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar telekomünikasyon ve sinyal işleme alanlarında lisans ve lisansüstü çalışmalar için olanaklar sunmaktadır. Laboratuvar, özel amaçlı telekomünikasyon araçlarının yanı sıra temel sinyal üretim ve analiz araçları ile donatılmıştır.

lab_hv.jpg
 

13. Anten Laboratuvarı

Anten laboratuvarında boyutları 6.73x2.85x2.60 m olan bir yankısız oda ile 1 ile 40 GHz arasında değişen frekanslarda kazanç, desen, polarizasyon, girdi voltaj dalga oranı ve empedans gibi anten parametrelerinin ölçümleri yapılmaktadır. Laboratuvar elektromanyetik simülasyon ve devre tasarım yazılımları ile donatılmıştır.


 
14. Mikrodalga Laboratuvarı

Bu laboratuvar, 0.1-40 GHz frekans aralığındaki çalışmalar için donatılmıştır. Lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmaları için bir ağ çözümleyicisi ve bir spektrum çözümleyicisi yer almaktadır. Dalga kılavuzu, mikroşerit ve şerit çizgi devreleri ve bileşenlerine ek olarak kalın film karma devreleri ve bunların bileşenleri de incelenmektedir. Laboratuvar, elektromanyetik simülasyon ve devre tasarım yazılımları ile donatılmıştır.


 
15. Fotonik Laboratuvarı

Bu laboratuvarda öğrencilerin fotonik laboratuvar ölçümleri ve temel prosedürleri ile tanışması ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
 
16. Güç Sistemleri Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve araştırma için tasarlanmıştır.
 
17. Yüksek Gerilim Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü seviyesinde deneyler ve araştırma yapılması, ayrıca endüstriyel ekipmanlar için yüksek gerilim yalıtımı kalite kontrol testlerinin yapılması için imkan sağlamaktadır. Laboratuvarda orta ve yüksek gerilim test salonları, yüksek gerilim, AC, DC ve darbe gerilimi sistemleri; yüksek gerilim ve akım ölçümü, dalga biçimi görüntüleme ve deşarj tespiti cihazları bulunmaktadır.

lab_hv.jpg


18. Statik Güç Dönüşümü Laboratuvarı

Bu laboratuvar statik güç dönüşümü çalışmaları ve araştırmaları için gerekli Silikon Kontrollü Doğrultucu temelli doğrultucu/evireçlere sahiptir. Yüksek gerilim DC kaynak ve elektrikli sürücüler için uygun topraklamayı sağlar. Statik güç dönüşümü ile alakalı harmonik çalışmalar için de gerekli ekipmanlarla donatılmıştır.
 
19. MEMS ve Mikroelektronik Üretim Laboratuvarı

Buradaki temiz oda Mikro-Elektro-Mekanik Cihazlar (MEMS), mikroelektronik ve optoelektronik katı hal cihazları ile devrelerinin üretimi için gerekli ekipmanlara ev sahipliği yapmaktadır. Laboratuvar ekipmanları arasında yüksek çözünürlüklü bir litografi sistemi ve fotoresist çevirici, püskürtme sistemi, termal buharlaştırıcılar, difüzyon ve oksidasyon fırınları, bir plazma kazıcı, yüzey profili çıkarıcı bir sistem ile kimyasal çekerocak ve fırınlar bulunmaktadır. Bu laboratuvardaki araştırmacıların ayrıca ODTÜ-MEMS Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan 1300 metrekare genişliğinde 4, 6 ve 8 inç wafer işleme kapasitesi buunan ve 0.35 mikron çözünürlüğünde litografi yapılabilen temiz odalara erişimleri de bulunmaktadır.
 
20. VLSI ve MEMS Tasarım Laboratuvarı

Laboratuvarın eğitime yönelik olan kısmı aynı anda 25 kullanıcıya hizmet edebilecek, özellikle entegre devre tasarımı, VLSI ve MEMS tasarımı için kullanılan çok sayıda mühendislik tasarım yazılımını çalıştırabilen 25 Linux iş istasyonu bulundurmaktadır. Laboratuvarda kullanılabilir yazılım paketleri arasında entegre devre tasarımı eğitimi için 100 adet tam Cadence suite ile diğer laboratuvarlarda araştırma için kullanılabilecek 15 adet lisanslı içermektedir. Ayrıca, iki laboratuvardaki öğrenciler de elektromanyetik analiz için HFSS, Sonlu Elemanlar Metodu analizleri için CoventorWare ve ANSYS, matematiksel modellemeler için MATLAB ve Mathematica ile Taner Tools ve Synopsis gibi VLSI CAD tasarım araçları gibi birçok mühendislik programını kullanabilirler.

VLSI laboratuarı, Entegre Devre Tasarım projesi çalışması, Mayıs 2015


21. Kuantum Araçları ve Nanofotonik Araştırma Laboratuvarı

Bu araştırma laboratuvarı bileşik yapılı yarı iletken araçların büyütme, üretim ve karakterizasyonu için kullanılan iki adet sertifikalı temiz odaya ev sahipliği yapmaktadır. Laboratuvardaki ekipmanlar III-V ve II-IV bileşik yarı iletkenlerin epitaksi yöntemiyle büyültmesi için kullanılan iki adet MBE (Moleküler Demet Epitaksi) reaktörü, yüksek kapasiteli sıvı nitrojen üretim sistemi, içinde XRD (X-Işınları Saçılımı) sistemi, litografi aleti, ince film kaplama sistemleri, reaktif iyon kazıyıcı, optoelektronik bileşenlerin entegrasyonu için iki flip-chip hizalayıcı/bağlayıcı, yüksek çözünürlüklü parlatıcı/cilalayıcı sistem ve bir tel bağlayıcı sisteminin bulunduğu yarı iletken karakterizasyonu için kullanılan sistemlerden oluşmaktadır. Laboratuvarda ayrıca yarı iletken aygıtların ve kızılötesi sensör dizilerinin elektriksel ve optik karaterizasyonu için gerekli ekipman da bulunmaktadır. Laboratuvardaki güncel araştırmalar görüntüleme amaçlı tek ve çoklu bant kızılötesi sensor dizileri üzerinde yoğunlaşmıştır.
 
22. Biyomedikal Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı

Bu laboratuvar birçok çeşit sensor ve ölçüm tekniğinin öğrenilmesi için deney düzenekleri, biyopotansiyel yükselticiler, bir sinir uyarıcısı, bir bilgisayar bazlı elektrokardiyografi sistemi, bir spirometre ve çeşitli elektronik test ekipmanına ev sahipliği yapmaktadır. Bu laboratuvar Türkiye’deki diğer biyomedikal mühendisliği eğitim laboratuvarlarına referans oluşturması amaçlanarak kurulmuştur.


 
23. Medikal Aletler ve Fizyolojik Ölçüm Laboratuvarı

Bu laboratuvar yüksek lisans araştırmaları için çok fonksiyonlu çevirgeçler; ECG, EEG, EMG ve fonokardiyogram için yükselteçler, bir sinir uyarıcısı, bir hayvan solunum cihazı, infüzyon pompaları ve ameliyat ekipmanları ile donatılmıştır. Bu laboratuvarda sıçanlardan koyunlara kadar çeşitli hayvanlar üzerinde deneyler yapılabilmektedir.
 
24. Medikal Görüntüleme Laboratuvarı

Laboratuvardaki güncel araştırma elektromanyetik dokuların elektriksel geçirgenliğinin dağılımını görüntüleyen medikal görüntüleme metotları için numerik metotlar ve donanım geliştirmek üzerine odaklanmıştır. Hesaplama ve görselleştirme işleri için, gerekli derleyici ve profesyonel görselleştirme yazılımları içeren iş istasyonları ve masaüstü bilgisayarlar kullanılmaktadır.
 
25. Manyetik Rezonans Görüntüleme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda bir adet 0.15 Tesla 800 mm clear bore tüm beden Oxford dirençli mıknatısa, Analogic Corporation gradient ve RF yükselteçlere sahiptir. Laboratuvar ayrıca MR- akım yoğunluğu görüntüleme ve MR- elektriksel empedans tomografisi için gerekli donanım ve yazılım araçları ile donatılmıştır.
 
26. Beyin Araştırma Laboratuvarı

Bu araştırma laboratuvarında insan beyninin elektromanyetik kaynak görüntüleme (EMSI) ile görüntülenmesi üzerine çalışılmaktadır. Güncel olarak, EMSI ileri ve ters problemleri  üüzerine çalışılmakta ve bir 256 kanallı EEG aygıtı geliştirilmektedir. 

 

Diğer İmkanlar:

Lisans öğrencilerinin kullanımı için bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Birçok derleyici, kelime işlemcisi, grafik düzenleyici ile özel matematiksel ve elektriksel uygulama programları bu bilgisayarlarda öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Bölümdeki Makina Atölyesi araştırma projeleri ve laboratuvarda ihtiyaç duyulan çeşitli parçaların üretimi için gerekli ekipmanla donatılmıştır. Atölyede torna, freze, delme, zımbalama ve kaynak için ekipmanlar ile hassas üretim için yüzey taşlama tezgâhı bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme:
18/11/2019 - 15:30