info
Genel Bilgi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim, araştırma ve kamu hizmeti olmak üzere üç temel misyon ile kurulmuştur. Bu temele dayalı olarak, bölümümüz, elektrik ve elektronik mühendisliğinin tüm temel alanlarında, öğrencilerine, yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye ve liderliğe hazırlayacak tutum, değer vizyon ve eğitimi, toplumun yararına akıllıca, yaratıcı ve etkili bir şekilde çalışma duygusunu; insanlığın iyileştirilmesi için yeni bilgiler üretme ve bunu evrensel olarak yayma; mevcut ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlara gerçekçi ve yenilikçi çözümler üretme, sosyal ve bilimsel ilerlememede öncü rol almak ve bölümümüzün ihtiyacı olduğu durumda gerekli hizmeti sunabilmeyi, aşılmayı hedefler.

Bölümümüzün amacı öğrencilerine gerekli mesleki eğitimi verirken aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmaları sağlamaktır. Bu nedenle, öğrencilerin uzmanlaşma gerçekleşmeden önce ekonomi, sosyal bilimler ve beşerî bilimler anlayışı ile matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler hakkında sağlam bir bilgi edinmeleri gerekmekte ve beklenmektedir. Program, sorumluluk ve sağduyuya vurgu yaparak bireysel inisiyatif ve becerikliliğin gelişimini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Lisans programında, öğrenciler, elektrik ve elektronik mühendisliğinin çeşitli alanlarından hangisi seçmek istediklerine dair olan kararlarını, 5. dönemin sonuna kadar erteleyebilirler. Öğrenciler biyomedikal mühendisliği, iletişim, bilgisayar mühendisliği, kontrol sistemleri, elektrik makineleri ve güç elektroniği, elektronik, mikrodalgalar ve antenler, güç sistemleri ve yüksek voltaj, sinyal işleme alanlarında uzmanlaşabilirler. Dördüncü yıldaki uzmanlık alanlarının seçimi, Bölüm danışmanlarının veya Bölüm Başkanının yakın gözetiminde yapılmaktadır. Dördüncü yılın sonunda, gerekli başarı koşullarını sağlayan öğrencilere, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans (BS) derecesi verilir. Öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca, art arda iki yaz boyunca en az 40 gün endüstride staj yapmaları beklenir.

Bir diğer taraftan, araştırma, bir yüksek eğitim enstitüsünün can damarıdır. Bazı önemli araştırma alanları şu şekildedir: Biyomedikal Sinyal İşleme, Beyin Araştırmaları, Elektrokardiyografi (ECG), Medikal Görüntüleme, Medikal Cihazlar, Yapay Zekâ, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Görüşü, Gömmeli Sistemler ve Yazılım, Mikroişlemci Mimarisi, Nöral Ağlar, Yazılım Mühendisliği, Akıllı Kontrol, Doğrusal Sistem Teorisi, Doğrusal Olmayan Kontrol Teorisi, Sistem Tanımlama ve Uyarlamalı Kontrol, Elektrik Marinalarının Manyetik Tasarlanması, Kontrol ve Elektrik Motorlu Araçlar, Elektrik Gücü Kalitesi ve Şebeke Güç Elektroniği, Anahtar Modlu Güç Kaynakları, Güç Dönüştürücü Kontrolü ve Darbe Modeli Optimizasyonu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama Sistemleri, Elektrikli Araçlar ve Palanga Düzeneği, Mikrodalga Devre Modellemesi ve Tasarlaması, Anten Analizi ve Tasarlanması, Bilgisayımsal Elektromanyetik, RF MEMS, Yayılma, Radar Görüntüleme (SAR/ISAR) Optiği, Uzaktan Algılama ve Hedef Tanımlama, HPM (Yüksek Güçlü Mikrodalga) Darbe Üretimi ve Koruması, Elektrik Üretimi, Güç Sistemi Taşıması ve Dağıtımı Sistemleri, Güç Sistemi Koruması, Güç Sistemi Dengesi, Güç Sistemlerinde Geçici Süreç, Yüksek Voltaj, Elektrik Ticareti, Akıllı Şebeke, Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS), Mikrosistem Teknolojileri, Analog, Dijital, Karışık Sinyal IC Tasarımı, Silikon-bazlı Birleştirilmiş Mikrosensor ve Çevirgeçler, Biyomedikal Mikrosistemler (Bio-MEMS), Radyo-frekansı MEMS, Kızılötesi Detektörler ve Okuma Devreleri, Mikromakina Atalet Sensörleri, Bileşik Yarıiletken Cihazlar, Kuantum Cihazlar, Kızılötesi Foton Sensörleri ve Termal Görüntüleme, Yarıiletken Cihaz Simülasyonu ve Modellemesi, Fotovoltaikler, Silikon Fotonik, DSP (Dijital Sinyal İşleme) Teorisi, Sinyal İşleme için Donanım/Yazılımsal Sistemler, Görüntü ve Video Sinyal İşlemesi, Multimedya Sinyal İşleme, Haberleşmede Sinyal İşleme, Konuşma ve Ses İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme, Haberleşme Teorisi, Bilgisayım Teorisi, Optik Ağlar, Kablosuz Haberleşme, 5G, 6G.

Üniversite ve sanayi arasında karşılıklı olarak yararlı bir bağ oluşturan bu faaliyetler, bölümde daha yoğun bir araştırma ortamı için bir teşvik görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda eğitimin iyileştirilmesine yardımcı olmak için endüstrinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında bir bilgi kanalı oluşturur.

Bölümdeki güçlü akademik programlar, yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarının bir parçasını oluşturan bir konuda yoğunlaştırılmış araştırmalar için bir temel sağlar.

 

 

 

 

 

Son Güncelleme:
30/09/2021 - 16:00