Yeni Öğretim Üyeleri

Picture of the person

Emine Bostancı, 2018

Emine Bostancı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanındaki lisans derecesini ODTÜ'den 2007 yılında, Güç Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecesini RWTH Aachen Üniversitesi'nden 2010 yılında ve Elektrikli Sürüş Sistemleri alanındaki doktora derecesini Leibniz Hanover Üniversitesi'nden 2014 yılında aldı. 2013-2015 yılları arasında Volkswagen Grup Araştırma Bölümü'nde araştırma mühendisi, 2015-2017 yılları arasında Texas Üniversitesi Dallas Kampüs'ünde doktora sonrası araştırmacı ve 2018 Mayıs ayına kadar da Ansys Şirketi'nde Kuzey Amerika bölgesinden sorumlu Ansys/Maxwell uygulama mühendisi olarak çalıştı.

Araştırmaları elektrik makineleri, elektrikli sürüş sistemleri ve düşük frekanslı elektromanyetik sistemler tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır.


Picture of the person

Klaus Werner Schmidt, 2017

Klaus Werner Schmidt Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, diploması ile doktora derecesini Almanya Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden 2002 ve 2005 yıllarında aldı. Aynı bölümde 2005-2010 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıp 2011 Habilitation derecesini kazandı. 2010-2017 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği bölümünde çalıştıktan sonra doçent kadrosuyla bölümüze katıldı.

Araştırma alanları akıllı ulaşım sistemleri, ayrık olay sistemlerinin denetimsel kontrolü, araç içi haberleşme ağları, endüstriyel otomasyon sistemler ve endüstriyel proje kontrolüdür. Son araştırmaları özellikle otonom araçları kontrol yöntemleri ile ayrık olay sistemlerinin yeniden konfigürasyonu ve hataya dayanaklı kontrolü üstüne yoğunlaşmıştır.


Picture of the person

Mustafa Mert Ankaralı, 2017

M. Mert Ankaralı, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla ODTÜ Makine ve Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 2007 ve 2010 yıllarında aldı. Doktora derecesini 2015 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora sonrasında, ayni bölümde doktora sonrası araştırmacı olarak 2016 yılına kadar çalıştı. 2016-2017 yılları arasında, Desistek Robotik bünyesinde uzman robotik mühendisi olarak çalıştı. 2017 yılında ODTÜ Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak katıldı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik ve profesyonel hayati boyunca, araştırmalarını robotlarda ve hayvanlarda dinamik hareketlilik üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu alandaki yüksek etkiye sahip çalışmaları ve başarıları sonucunda “2015 Siebel Scholars” listesine seçilmiştir.


Picture of the person

Gökhan Muzaffer Güvensen, 2017

Dr. Gökhan M. Güvensen lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2006, 2009 ve 2014 yıllarında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Daha sonra ise 2015-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, University of California, Irvine (UCI) bünyesinde bulunan Center for Pervasive Communications and Computing(CPCC) isimli araştırma laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur ve halen ortak çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılında ise, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır.

Araştırma alanları genel olarak sayısal haberleşme sistemleri ve istatistiksel sinyal işlemeyi kapsamakla birlikte, modülasyon teorisi, yeni nesil kablosuz haberleşme teknikleri, bilgi kurami ve radar sinyal işleme üzerine yoğunlaşmıştır.


Emre Özkan, 2016

Emre Özkan lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden aldı. İsveç Linköping Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde Otomatik Kontrol bölümünde 2009-2011 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı, 2011-2015 yılları arasında ise yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2015 yılında Cambridge Üniversitesi Sinyal İşleme ve Haberleşme Laboratuvarı'nda misafir araştırmacı olarak çalıştı. Kendisi halen bu grupla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Araştırmaları istatiksel sinyal işleme, kestirim teorisi, sensör füzyonu, Monte Carlo metodları (Particle Filters, Markov Chain Monte Carlo) ve bu metodların Bayes çıkarımlarına yönelik uygulamaları üstüne yoğunlaşmıştır.


Elif Vural, 2015

Elif Vural Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Matematik alanlarında lisans derecesini 2006 yılında, yüksek lisans derecesini ise 2008 yılında ODTÜ'den aldı. İsviçre'deki Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'da doktorasını 2013 yılında tamamladıktan sonra 2015 yılına kadar Fransa'da INRIA Rennes'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırmaları görüntü analizi, yapay öğrenme ve düşük boyutlu modellerle sinyal gösterimi üzerine yoğunlaşmaktadır.


Sevinç Figen Öktem, 2015

Sevinç Figen Öktem doktorasını 2014 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)'den, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 2007 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi'nden aldı.

Araştırmaları, hesaplamalı gorüntüleme ve ters problemler, istatistiksel sinyal ve görüntü işleme ile optik bilgi işleme alanlarını kapsar. Başlıca araştırma konuları yeni algılama ve görüntüleme teknikleri ve evirme metotları gelistirilmesi, ve bunların uzaktan algılama icin uygulamalarıdır.

ODTÜ'ye katılmadan önce, Dr. Oktem NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu, ve güneşin yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi için bilgisayarlı spektral görüntüleme teknikleri geliştirdi. Daha öncesinde, UIUC'deyken, “Öğrencileri tarafından Mükemmel olarak Sıralanan Öğretmenler Listesi”ne seçilmiştir, ve 2012 yılında Profesör Kung Chie Yeh'ın bağışladığı bursu, 2012-2014 yılları arasında ise NASA Yer ve Uzay Bilim Bursu'nu kazanmıştır.


Ozan Keysan, 2014

Ozan Keysan doktorasını 2013 yılında Edinburgh Üniversitesi'nden (İngiltere), rüzgar türbinlerinde süperiletken jeneratörlerin kullanılması üstüne tamamladı. Dalga, gelgit enerjisi sistemlerinin ve doğrudan sürüşlü rüzgar türbinleri üstünde çeşitli projelerde rol aldı. 

Yenilenebilir enerji ve elektrik makinalarının tasarımı başlıca araştırma konularıdır. Detaylı bilgi: http://ozan.keysan.me/cv/

 


Murat Göl, 2014

Murat Göl Doktora derecesini 2014 yılında Boston, ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden, Yüksek Lisans ve Lisans derecelerini ise Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sırasıyla 2009 ve 2007 yılarında almıştır. 2010 – 2014 yılları arasında Northeastern Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak, 2007 – 2010 yılları arasında ise TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak çalışmıştır.

Araştırma konuları arasında güç sistemleri analizi, güç sistemleri durum tahmini, bilgisayara dayalı hesaplama tekniklerinin güç sistemlerine uygulanması, akıllı şebekeler ve güç kalitesi yer almaktadır.


Selçuk Yerci, 2014

Selçuk Yerci doktora derecesini Boston Üniveristesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında, Yüksek Lisans ve Lisans derelecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden sırasıyla 2007 ve 2004 yıllarında almıştır.

Selçuk Yerci'nin araştırmaları fotonik ve fotovoltaik alanlarında yoğunlaşmış olup, özellikle silisyum, perovskit, ince film güneş hücrelerin ve güneş enerjisi sistemlerinde ışık yönetimi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.


Serdar Kocaman, 2014

Serdar Kocaman 2007 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Fizik ana-dallarında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında araştırma görevlisi olarak bulunduğu Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini 2008 yılında , doktora derecesini ise 2011 yılında aldı. ODTÜ'ye katılmadan önce Columbia Ünivesitesi'nde muavin yardımcı doçent olarak ders verdi ve çip seviyesinde optik aygıtlar ve fotonik kristal süperörgü yapılarda postdoktora çalışmaları yürüttü. 2013-2014 arasında ABD'deki Ulusal Bilim Kurumu'nun I-Corps programında Columbia Üniversitesi takımını yönetti.

Serdar Kocaman'ın araştırma projeleri yarı iletken ve optik sistemlere dayalı kuantum teknolojilerini teorik ve deneysel olarak çalışmaya odaklanmıştır.