Lisans İzin-Kayıt Düzeltme Duyurusu

LİSANS PROGRAMI İZİN BAŞVURULARI DUYURUSU

SON BAŞVURU TARİHİ:  07.08.2020

 1. Lisans İzin Formu - Dilekçesi
  https://eee.metu.edu.tr/forms linkinden BS Forms başlığı altındaki aşagida belirtilen form ve dilekçe doldurulacaktır. (COVID19 nedeniyle alınmak istenen izinlerde izin isteme gerekçe kısmında ''Diğer'' seçeneği işaretlenmeli ve açıklama kısmında gerekçenin detayı belirtilmelidir).
  ·  EE BS 1-izin_formu.doc
  ·  EE BS 2-izin_dilekcesi.doc
 2. Danışmandan aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik metni:

   “ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na
  2019-2020/2. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin izinli  sayılması tarafımca uygundur/uygun değildir.
  Danışman Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı.
 3. Not Döküm Belgesi (öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında )

E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

 • İzin dilekçesi
 • İzin Başvuru Formu
 • Danışman Onay epostası
 • Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait)

Başvurular ODTÜ e-posta (........@metu.edu.tr)  hesabı üzerinden yapılmalıdır.

Tüm belgeler .pdf formatında ve (ODTÜ) e-posta yolu (bağlı olunan danışman e-posta adresine cc tutularak) ile bölüm öğrenci işleri serdark@metu.edu.tr adresine gönderilecektir. Gönderilen e-postalarda konu (title) “izin talebi-programı-ad-soyad-öğrenci no” bilgileri belirtilmelidir.

NOT: İzin başvuruları,  MFYK sonucu  öğrenci bilgi sisteminden akademik durumlarınıza yönelik yansıtılacaktır(3 hafta içerisinde), kontrol ediniz.

 

LİSANS PROGRAMI KAYIT DÜZELTME BAŞVURULARI DUYURUSU

SON BAŞVURU TARİHİ:  07.08.2020

 1. Lisans Ders(ler)ini Kayıtlarından Çıkarma(Kayıt Düzeltme) Dilekçesi - Formu
  https://eee.metu.edu.tr/forms linkinden BS Forms başlığı altındaki aşagida belirtilen form ve dilekçe doldurulacaktır. (COVID19 nedeniyle ders çıkarma talebinin detayı açıklama kısmında belirtilmelidir).
  ·  EE BS 15-kayit_duzeltme_formu.doc
  ·  EE BS 16-kayit_duzeltme_dilekcesi.doc
 2. Danışmandan aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik metni:

  “ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na
  2019-2020/2. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin kayıt düzeltme işlemi  tarafımca uygundur/uygun değildir.
  Danışman Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı.
 3. Not Döküm Belgesi (öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında )

E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

 • Kayıt Düzeltme Formu
 • Kayıt Düzeltme Dilekçesi
 • Danışman Onay epostası
 • Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait)

Başvurular ODTÜ e-posta (........@metu.edu.tr)  hesabı uzerinden yapılmalıdır.

Tüm belgeler .pdf formatında ve (ODTÜ) e-posta yolu (bağlı olunan danışman e-posta adresine cc tutularak) ile bölüm öğrenci işleri serdark@metu.edu.tr adresine gönderilecektir. Gönderilen e-postalarda konu (title) “kayıt düzeltme talebi-programı-ad-soyad-öğrenci no” bilgileri belirtilmelidir.

NOT: Başvurular,  MFYK sonucu  öğrenci bilgi sisteminden akademik durumlarınıza yönelik yansıtılacaktır(3 hafta içerisinde), kontrol ediniz.

 

Tarih: 07.04.2020, Sayı : 54850036-302.11.02-E.8 ve Konu : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Süreye Sayılmadan Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) Talepleri ) Rektörlük Yazısı Alıntısı

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 31.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurmayla ilgili aldığı kararlara göre; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmaksızın kayıtlarının dondurulmasını talep edebileceklerdir.

Buna ilaveten, içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimiz bazı ders içeriklerine ulaşmakta veya dersi takip etmekte zorluk yaşarken; diğer derslerini ders işleyişindeki farklılıklardan dolayı takip edebildiklerini belirtmektedirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, takip ettikleri derslerinin değerlendirilebilmesi için dönem kayıtlarının devam etmesini; ancak, uzaktan devam edemedikleri derslerinden sorumlu olmamayı talep etmektedirler. Bu talebi olan öğrencilerimize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için, uzaktan eğitim imkanlarıyla takip edemedikleri derslerini kayıttan düşürme hakkı tanınabilecektir...”

Lisansüstü İzin-Kayıt Düzeltme Duyurusu

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI İZİN BAŞVURULARI DUYURUSU

Öğrencinin tamamlaması gereken işlemler:

https://eee.metu.edu.tr/forms linkinden

 1. MS & PhD Forms başlığı altındaki aşagida belirtilen form ve dilekçe doldurulacaktır.
  ·  EE MS-PhD Öğrenci İzin Formu
            İlgili formda "DİĞER" seçeneği işaretlenecektir.

  ·  EE MS-PhD Öğrenci İzin Dilekçesi

İzin dilekçesi  (İzin başvurusu aşağıda belirtilen B. Dönem İzin Kapsamı başlığı kapsamında yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Öğrenci bilgileri dolurup,  EK1 görüş kısmına, hangi maddeye uyuyorsa açıklama metni yazacaktır.

 1. Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında )
 2. Öğrenci, danışmanını cc’leyerek talebini Bölüm Öğrenci İşleri ilgili e-posta adresine ( serdark@metu.edu.tr ) başvurusunu iletir ve danışman onayının gelmesini takip eder.  

(bahsedilen e-posta @metu.edu.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmelidir)

E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: İzin dilekçesi , İzin Başvuru Formu, Danışman Onay e-postası, Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait). Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Gönderilen e-postalarda konu(title) “izin talebi-program-ad-soyad-ogrenci no” bilgileri belirtilmelidir.

 

Danışmanın tamamlaması gereken işlemler:

 1. Danışman, öğrencinin gönderdiği başvuru üzerinden dilekçede yer alan Ek 2 bölümünü, öğrencinin EK1 de belirttiği görüş doğrultusunda dolduracaktır(Onay için). Ek 2 - Tez aşamasında olup dönem izni talep eden öğrencilerin danışmanlarının da bu gerekçeyi onaylaması ve açıklama yazması gerekmektedir.
 2. Danışman öğrencinin gönderdiği belgeleri (öğrenci dilekçesine açıklama eklediği versiyonu) ,  aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda  “reply all” seçeneği ile talebi uygun görüp görmediğini belirtir e-posta atacaktır.  İçerik metni:

“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na

2019-2020/2. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin izinli sayılması tarafımca uygundur/uygun değildir.

Danışman Ad-soyad:  ” ibareli onay e-postası

İLK BAŞVURU SON TARİH: 13.04.2020

İKİNCİ BAŞVURU SON TARİH: 04.08.2020

NOT: İzin başvuru değerlendirmeleri,   Fen Bilimleri Enstitüsü tarafindan 16 Nisan 2020 (ilk başvurular) ve 07 Ağustos 2020 (ikinci başvurular) tarihinde değerlendirilecektir. Akademik durumlarınıza yansıtılması değerlendirme tarihlerinden sonraki 3 hafta içerisinde gerçekleşecektir, kontrol ediniz. 

Lisansustu programlara kayıtlı olan öğrencilerin dönem izni talepleri aşağıdaki ilkeler kapsamında değerlendirilecektir.

 1. Dönem İzni Başvurusu Yapılacak Dönem

YÖK COVID-19 kapsamındaki dönem izinlerinin sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar vermiştir. Salgının ne kadar süre devam edeceği ve gelecek günlerde hayatımızı ne düzeyde etkileyeceği belli olmadığından kayıt dondurma başvurusu yapmadan önce öğrencilerin kişisel şartlarını dikkatlice değerlendirmesi ve kendi şartlarına göre karar vermesi önem taşımaktadır.

 

 1. Dönem İzninin Kapsamı
 1. Ders aşamasında bulunan öğrenciler: Eğer dersleri uzaktan takip etmekte sorun yaşayan öğrenciler, başvurmaları durumunda kayıt dondurma hakkından yararlanabilecektir. Ancak kayıt dondurma talebinde bulundukları hususunu kayıtlı oldukları derslerin hocalarına da iletmeleri önem taşımaktadır.
 2. Bilimsel hazırlık öğrencileri: Bilimsel hazırlık aşamasındaki öğrenciler de kayıt dondurma hakkından yararlanacaktır kayıt dondurulan süre Bilimsel Hazırlık süresine dahil edilmeyecektir.
 3. Derslerini tamamlamış, tez aşamasında bulunan öğrenciler: Tez aşamasında olup salgın nedeniyle tez çalışmasına devam edemeyen öğrenciler de dönem izni başvurusunda bulunabilir. Doktora öğrencileri için tez aşaması yeterlilik sınavını geçmiş olmak; yüksek lisans öğrencileri için ise derslerini tamamlamış ve sadece tezi üzerinde çalışan öğrencilerdir. Ancak tez aşamasındaki öğrencilerin tez çalışmalarına neden devam edemediklerini dilekçelerinde belirtmeleri ve tez danışmanın da dönem izni talebini onaylaması gerekmektedir.
 4. Doktora Yeterlik şartı olarak ders almakta olan öğrenciler: Bu gruptaki öğrenciler de derslerini tamamlamış, tez aşamasında bulunan öğrenciler kategorisinde değerlendirilecektir.
 5. Tez savunmasına çıkmaya hazır durumdaki öğrenciler: Bu gruptaki öğrenciler tez savunmalarını "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" online olarak ile yapabilir. Bununla birlikte, bu durumdaki öğrenciler de talep etmeleri durumunda erteleme ve dönem izni talebinde bulunabilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin tez çalışmalarına neden devam edemediklerini dilekçelerinde belirtmeleri ve tez danışmanın da dönem izni talebini onaylaması gerekmektedir.
 6. Yeterlik sınavına girecek öğrenciler: Lütfen konu ile ilgili gelecek duyuruları takip ediniz.
 7. COVID-19 salgını dolayısıyla kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.

 

 1. Dönem İzni Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin İzleyecekleri Süreç
 1. Öğrenciler, Bölüm  https://eee.metu.edu.tr/forms adresinden indirecekleri Öğrenci İzin Formunu  dolduracaklardır. Formda izin isteme gerekçesi “COVID-19” olarak belirtilecektir.
 2. Forma ek olarak, öğrenciler ayni linkte yer alan öğrenci izin dilekcesini EABD başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.  Dilekçede tez aşamasındaki öğrencilerin izin talep gerekçelerini ayrıntılandırmaları gereklidir. 
 3. Tez aşamasında olup dönem izni talep eden öğrencilerin danışmanlarının da bu gerekçeyi onaylaması ve açıklama yazması gerekmektedir.

Hazırlanan belgeler imzalandıktan sonra, öğrencilerin tarayıcıdan geçirip anabilim dalı başkanlığına e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI KAYIT DÜZELTME(KAYITTAN DÜŞÜRME)  BAŞVURULARI DUYURUSU

1- Lisansüstü Kayıt Düzeltme (Kayıttan Düşürme) Dilekçesi

Öğrencinin tamamlaması gereken işlemler:

 • Öğrenci “Kayıt Düzeltme(Kayıttan düşürme) Dilekçesini” gerekçesini belirterek hazırlar. (Dilekçede öğrenci no-ad-soyad, programı, adres, telefon,   e-posta @metu.edu.tr uzantılı e-posta, danışman bilgileri de yer almalıdır.)
 • Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında )
 • Öğrenci, danışmanını cc’leyerek talebini Bölüm Öğrenci İşleri ilgili eposta adresine ( serdark@metu.edu.tr ) başvurusunu iletir ve danışman onayının gelmesini takip eder.

(bahsedilen e-posta @metu.edu.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmelidir)

E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: Kayıt Düzeltme Dilekçesi , Danışman Onay e-postası, Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait). Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Gönderilen e-postalarda konu(title) “kayıt düzeltme-program-ad-soyad-ogrenci no” bilgileri belirtilmelidir.

Danışmanın tamamlaması gereken işlemler:

2-Danışman, öğrencinin gönderdiği başvuru üzerinden dilekçede yer alan talebi için aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda  “reply all” seçeneği ile talebi uygun görüp görmediğini belirtir e-posta atacaktır.  İçerik metni:

“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na

2019-2020/2. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin kayıt düzeltme işlemi  tarafımca uygundur/uygun değildir.

Danışman Ad-soyad: ”   ibareli onay e-postası .pdf formatı.

İLK BAŞVURU SON TARİH: 13.04.2020

İKİNCİ BAŞVURU SON TARİH: 04.08.2020

NOT: Kayıt Düzeltme başvuru değerlendirmeleri,   Fen Bilimleri Enstitüsü tarafindan 16 Nisan 2020 (ilk başvurular) ve 07 Ağustos 2020 (ikinci başvurular) tarihinde değerlendirilecektir.  Akademik durumlarınıza yansıtılması değerlendirme tarihlerinden sonraki 3 hafta içerisinde gerçekleşecektir, kontrol ediniz. 

 

Tarih: 07.04.2020, Sayı : 54850036-302.11.02-E.8 ve Konu : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Süreye Sayılmadan Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) Talepleri ) Rektörlük Yazısı Alıntısı

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 31.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurmayla ilgili aldığı kararlara göre; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmaksızın kayıtlarının dondurulmasını talep edebileceklerdir.

Buna ilaveten, içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimiz bazı ders içeriklerine ulaşmakta veya dersi takip etmekte zorluk yaşarken; diğer derslerini ders işleyişindeki farklılıklardan dolayı takip edebildiklerini belirtmektedirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, takip ettikleri derslerinin değerlendirilebilmesi için dönem kayıtlarının devam etmesini; ancak, uzaktan devam edemedikleri derslerinden sorumlu olmamayı talep etmektedirler. Bu talebi olan öğrencilerimize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için, uzaktan eğitim imkanlarıyla takip edemedikleri derslerini kayıttan düşürme hakkı tanınabilecektir.

Öğrencilerimizin Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme (DROP) talepleri için sürecin şu şekilde işlemesi beklenmektedir:

(a) Öğrenci, danışmanını cc’leyerek talebini Bölüm Başkanlığına e-posta ile iletir (bahsedilen e-posta @metu.edu.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmelidir)

(b) Danışman “reply all” seçeneği ile talebi uygun görüp görmediğini belirtir

(c) Bölüm Başkanlığı, talebi ve sürecin uygunluğunu değerlendirerek talebi ilgili Dekanlığa/Enstitü Müdürlüğüne iletir

(d) Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulları, öğrencilerin Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek gruplar halinde alınan kararları ÖİDB’ye iletir.

(e) Öğrencilerimiz, 05 Haziran 2020 tarihine kadar Kayıt Dondurma veya Dersi Kayıttan Düşürme taleplerini Bölüm Başkanlıklarına iletebilirler...”

TOS-TIK-Tez Savunmalari Duyurusu

Tez Önerisi Savunması (TÖS), Doktora Tez İzleme Komiteleri (TİK’ler)

Ve Tez Savunmaları Duyurusu

 

Fen Bilimleri Enstitüsünden TÖS, TİK ve Tez Savunmaları uygulama kapsamında aşağıdaki bilgiler iletilmiştir. Koronavirüs salgınının seyrine  göre TÖS, TİK, Tez Savunmaları  tarihinin ertelenmesi ilgili tez danışmanının talebi ve Bölüm Başkanlığının uygun görüşüyle Enstitü Müdürlüklerinin değerlendirmesine sunulabilir.

 

 1. Tez Önerisi Savunması (TÖS):
  1. Bilindiği gibi Lisansüstü Yönetmeliğe göre, DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrencinin, en geç altı ay içinde TÖS’e girmesi gerekir. İçinde bulunduğumuz dönemde Kasım 2019 tarihinde DYS’yi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimizin Mayıs 2020 tarihinde TÖS’e girmesi gerekmektedir. Bu durumda olan doktora öğrencilerinin, TÖS sürecinin “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda olması koşuluyla dijital ortamda yürütülüyor olması beklenir.
  2. Mayıs 2020 tarihinde TÖS’e girmesi beklenen öğrenciler için yukarıdaki kriter sağlanamadığı koşulda, TÖS tarihi ertelenebilecektir. TÖS’ün ertelenme tarihi ülkemizdeki Koronavirüs salgınının durumu ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanamamıştır.
  3. Daha önce TÖS’den düzeltme (1 ay), ret (-aynı danışmanla- 3 ay) veya ret (-tez konusu ve danışman değişikliği- 6 ay) alması nedeniyle 1, 3 veya 6 ay süre tanınan öğrenciler için ilgili süreç “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda olması koşuluyla dijital ortamda yürütülebilir. Bu koşullar sağlanamıyorsa, bu tarihin ertelenmesi, ilgili tez danışmanının talebi ve Bölüm Başkanlığının uygun görüşüyle Enstitü Müdürlüklerinin değerlendirmesine sunulabilir. İçinde bulunduğumuz hassas durum nedeniyle sözü edilen bu süreç e-posta kanalıyla da yürütülebilir.
  4. Henüz DYS’ye girmemiş veya girip başarılı olmamış olan öğrencilerimiz için ise yönetmelik maddesi aynen işlerliğini koruyacaktır.
  5. Doktora Tez İzleme Komiteleri (TİK’ler)
   1. Lisansüstü Yönetmeliğe göre, TİK değerlendirmesinde öğrencinin sunduğu tez önerisinin salt çoğunlukla kabul edilmesi durumunda; tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İçinde bulunduğumuz dönemde bahsedilen durumda olan öğrencilerimizin Haziran 2020 sonuna kadar girmeleri gereken bir TİK bulunmaktadır. Koronavirüs salgını ile ilgili güncel durumlar göz önüne alındığında, bu durumda olan doktora öğrencilerinin, TİK sürecinin “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda olması koşuluyla dijital ortamda yürütülüyor olması beklenir.
   2. Haziran 2020 sonuna kadar TİK’e girmesi beklenen öğrenciler için yukarıdaki kriter sağlanamadığı koşulda, Koronavirüs salgınının seyrine  göre TİK tarihinin ertelenmesi ilgili tez danışmanının talebi ve Bölüm Başkanlığının uygun görüşüyle Enstitü Müdürlüklerinin değerlendirmesine sunulabilir. İçinde bulunduğumuz hassas durum nedeniyle sözü edilen bu süreç e-posta kanalıyla da yürütülebilir. TİK’ler için son ertelenmiş tarih ülkemizdeki Koronavirüs salgınının durumu ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanamamıştır.
  6. Tez Savunmaları
   1. İlk kez tez savunmasına girmesi gereken veya daha önce tez savunmasına girip düzeltme almış (yüksek lisans veya doktora öğrencisi için sırasıyla 3 ay veya 6 aya kadar) olan öğrencilerimiz için, bu sürenin dolması durumlarında ilgili süreç “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda olması koşuluyla dijital ortamda yürütülebilir.
   2. Yukarıdaki kriterlerin sağlanamadığı durumunda, ilgili tarihlerin ertelenmesi, ilgili tez danışmanının talebi ve Bölüm Başkanlığının uygun görüşüyle Enstitü Müdürlüklerinin değerlendirmesine sunulabilir. İçinde bulunduğumuz hassas durum nedeniyle sözü edilen bu süreç e-posta kanalıyla da yürütülebilir. Tez savunmalarının en son hangi tarihe kadar ertelenebileceği konusu ülkemizdeki Koronavirüs salgınının durumu ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanamamıştır.