Bir üniversitenin en önemli yapıtaşı öğrencileridir; öğretim üyeleri ve yöneticilerin görevi ise onları evrensel bilgi ve değerlere sahip olarak yetiştirmektir. Üniversitemizden mezun olan gençlerimiz yarınlarımızı oluşturacaktır. Bu yarınlar, bugün onlara verdiğimiz kıymetle şekillenecek olan aidiyet, bağlılık, sorumluluk ve vefa duyguları ile belirlenecektir.

ODTÜ’yü tercih eden gençlerin ve ailelerinin hayallerinden biri, ODTÜ Stadyumunda yapılacak mezuniyet törenini yaşamaktır. Öğrencilerimizin hak ettikleri başarılarını, bu başarıda büyük payı olan aileleri ile birlikte kutlamalarının en önemli kısmı kurumsal bir diploma törenidir. Bu kurumsal tören onların elinden alınırsa oluşacak hayal kırıklığının telafisi olmayacaktır. 

Üniversitemiz stadyumunda, tüm üniversite paydaşlarının birlikte kutlayacağı bir mezuniyet töreninin geleneksel hali ile yapılması için gereğini Üniversite Yönetiminden talep ediyoruz. 

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu