2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA 

Covid‐19 Pandemisi nedeni ile 2020‐2021 Bahar döneminde özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin ilgili bölümde (dersin alınacağı bölüm) takip etmesi gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Alınacak dersin diğer süreçleri ile ilgili işlemler http://oidb.metu.edu.tr/tr/ozel-ogrenci linkinde belirtilmiştir.    

1. Başvuru formu, http://oidb.metu.edu.tr/tr/ozel-ogrenci linkinden indirilecektir.

Lisans dersleri için; lisans dersini veren öğretim üye/görevlisine e-posta ile ileterek kendisinin metu.edu.tr uzantılı e‐posta adresi ile uygunluk onayına dair epostasının alınması. (Formda belirtilen Bölüm Başkanlığı adına istenecek onay e-postası Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Göl'den alınacaktır. İletişim e‐postası: mgol@metu.edu.tr  

Lisansüstü dersleri için lisansüstü dersini veren öğretim üye/görevlisine ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne ulaşarak metu.edu.tr uzantılı e‐posta adresleri ile uygunluk onaylarına dair epostalarının alınması.

(Formda belirtilen Bölüm Başkanlığı adına istenecek onay epostası Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Göl'den alınacaktır. İletişim e‐postası: mgol@metu.edu.tr)

2. Onaylanan başvuru formu gerekli belgeler ile birlikte 15 Mart 2020 tarihi mesai bitimine (16.00) kadar belirtilen şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimine elden teslim edilebilir veya belgeler taranarak aynı gün mesai bitimine kadar ozelogrn@metu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kabul edildikleri ders/derslere kayıtları ÖİDB tarafından yapılacaktır.

3. Başvuru evraklarını teslim eden adayların dönem sonunda ders notlarını görüntülemek ve derse ait paylaşılan dokümanları takip edebilmek için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden şifre edinmeleri gerekmektedir.

4. Özel öğrenciler, etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.

5. Özel öğrenci kayıt işlemleri dönemlik olup, bir sonraki dönemlerde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gerekir.

6. Başvuru evraklarını 15 Mart 2020 tarihi mesai bitimine (16.00) kadar belirtilen şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmeyen adayların daha sonra kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

7. Lisansüstü dersleri özel öğrenci statüsünde almak için öğrencinin kendi enstitüsünden ilgili enstitüye yazı gönderilmesi kayıt için yeterli değildir. Kayıt için mutlaka yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

EEMB