Robotic
Araştırma Merkezleri

Bölümümüzdeki araştırma odaklı laboratuvarlar ve araştırma amaçlı Ayaslı Araştırma Merkezi'ne ek olarak öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz ODTÜ bünyesinde yer alan veya ODTÜ ile bağlantılı olan araştırma merkezleri ile de ortak çalışmalar yürütmektedir:

ARC

ODTÜ EEMB Ayaslı Araştırma Merkezi

center_arc.png

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu ve eski öğretim üyesi Dr. Yalçın ve Serpil Ayaslı tarafından yaptırılan binanın mimari projesi Behruz Çinici tarafından hazırlandı. Yaklaşık 3.400 m2 büyüklüğündeki Araştırma Binasının içinde 19 adet 'laboratuvar', 2 adet 'temiz alan', bir 'yankısız oda' ve 'anten kulesi' gibi bilimsel araştırma mekanlarının yanısıra seminer ve toplantı salonları ile okuma alanları bulunuyor.

Enerji duyarlı yapı konusunda Türkiye'deki örnek ve öncü uygulamalardan biri olan Ayaslı Araştırma Binasının enerji gereksinimi güney cephesini oluşturan çatı yüzeyindeki güneş panelleri ve Türkiye’de ilk kez uygulanan esnek (membran) fotovoltaik sistem ile sağlanıyor. Araştırma ve deney amaçlı olarak kullanılmak üzere uygulanan bu iki farklı güneş paneli sistemi ile yapıda, güneş enerjisi üretimi ve elektrik tüketimi konusunda düzenli ölçüm, karşılaştırma ve değerlendirme yapılabiliyor.


OGAM

ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi

center_ogam.jpg

Dünyada görsel verinin çığ gibi büyüyor olması, bu bilginin bilgisayarlar tarafından otomatik olarak incelenip değerlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Gerek askeri ve sivil uygulamalarda görüntü algılayıcılarının sistemler içinde yaygınlaşması, gerekse tüketici için görsel veri oluşturan ürünlerin kullanımlarının artması ile internet ortamında paylaşılan görsel verinin çoğalması, görsel analiz ihtiyacını belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır.

20 Mayis 2014 tarihinde ODTÜ Senatosu'nda kuruluşunun onaylanmasının ardından 14 Ağustos 2014 tarihinde yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OGAM) temel amacı, üniversite içinde farklı bölümlerde oluşmuş görsel analiz konusundaki uzmanlığı, ülkemiz için faydalı, verimli ve kalıcı bir hale getirmektir. Bu doğrultuda, birbirinden farklı alanlar ve uygulamalar için görsel analizi ortak bir payda halinde değerlendirip, görüntü analizi konusunda çalışan uzmanlaşmış tam zamanlı araştırıcı personel desteği altında üniversitenin farklı birimlerindeki ilişkili konularda ulusal ve uluslararası bazda proje önerileri hazırlamak, kabul edilen projelere görüntü analizi konusunda deneyimli araştırıcı desteği sağlamak ve tamamlanan projelerde kazanılan birikimi ileriye aktarmak hedeflenmektedir.

OGAM Web Site


MEMS

Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi

center_mems.jpg

ODTÜ'de MEMS faaliyetleri, 1995 yılında Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü’nde başlamış olup, bu tarihten itibaren, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), MSB Ar-Ge, SSM, Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları, NATO SfS Programı, NSF, TOFAS ve Intel dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen bir dizi araştırma projesi yürütülmüştür.

Sonuç olarak, önemli miktarda bilgi ve tecrübe kazanılmış olup, 2008 yılında ODTÜ-MEMS Merkezi olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk MEMS merkezi kurulmuştur. ODTÜ MEMS Merkezinde, düşük maliyetli CMOS kızılötesi dedektörler, ivmeölçerler, jiroskoplar, DNA analiz sistemleri, biyosensörler, mikro güç jeneratörleri, çip soğutma sistemleri, akustik sensörler, nem sensörleri, sıcaklık sensörleri, don sensörleri, piezorezistif ve kapasitif basınç sensörleri ve çeşitli RF MEMS bileşenleri dahil olmak üzere çok çeşitli mikrosensörler ve bileşenler geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Geliştirilen prototiplerin bazıları, dünyadaki en iyi örneklerle benzer performanslar sergiliyor ve bu mikrosensörleri ve mikrosistemleri ticarileştirme çabaları devam ediyor.

MEMS Web Site


GÜNAM

Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

center_gunam.jpg

GÜNAM fotovoltaik, yek-odaklı güneş enerjisi gibi güneş enerjisi teknolojilerin ve yüksek performanslı bina, akıllı şebek, akıllı şehirler gibi çapraz kesim teknolojilerinde uluslararası oyuncu olmak amacıyla bu teknolojilerin geliştirilmesinde ulusal düzeyde lider ve en donanımlı merkezdir. Bu vizyon ve bakış açısı ile GÜNAM’ın altyapısı ve insan sermayesi son yıllarda genişliyor. Yeni ve ayrı bir binada Kristalin Si Fotovoltaik Pilot Hattı kurulması gibi yeni tesisler inşa edilmektedir. GÜNAM, Avrupa Birliği'ne AB-SOLARIS ve CHEETAH gibi projeler ve EERA (Avrupa Enerji Araştırma Birliği) ve EUPVTP (Avrupa Fotovoltaik Teknoloji Platformu) gibi kurumlar aracılığıyla iyi entegre edilmiştir. Ulusal düzeyde GÜNAM, Türkiye'nin dört bir yanında birçok araştırma enstitüsü ve üniversitesinin yanı sıra kamu ve özel sektör kurumlarıyla da çalışmaktadır. GÜNAM, halihazırda proje ve ulusal ağları yürüten bir dizi yeni işbirliği ile ülke çapında tanındı.

GÜNAM Web Site


RÜZGEM

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

center_ruzgem.jpg

ODTÜ – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM), 28 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete ilanı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) üç senelik proje desteği ile kurulmuştur. Merkezde rotor aerodinamiği, kanat tasarımı ve optimizasyonu, rüzgar türbin sistem tasarımı, rüzgar çiftliği tasarımı ve optimizasyonu, topoğrafik analizler ve mikro-yerleştirme, enerji depolama, güç elektroniği ve akıllı-şebeke sistemleri, yenilikçi kontrol teknikleri ve adaptif kontrol, akıllı yapılar, kompozit malzemeler (termoplastikler), kompozit malzeme mekaniği, malzeme karakterizasyonu, hasar mekaniği, yapısal optimizasyon, yapısal dinamik ve aeroelastisite, kompozit malzemeler için yenilikçi üretim teknikleri, kule ve temel tasarımı, mimari ve bölgesel entegrasyon konularında çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

RÜZGEM Web Site


ENDAM

Enerji Depolama Malzemeleri ve Gereçleri Araştırma Merkezi

center_endam.jpg

İki seneyi aşan bir sürede ve paydaş kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendirilen Merkez, Senato’nun 19 Aralık 2017 tarihli kararı ile oluşturulmuş, YÖK tarafından onaylanarak, 11 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ENDAM, enerji malzemeleri ve depolama cihazları genelini kapsayacak tarzda,  başta doldurabilir (ikincil) bataryalar olmak üzere her türlü pil ve süperkapasistörlere yönelik olarak yeni nesil anot ve katot aktif malzemelerin ve elektrolitlerin geliştirilmesini, üretimini, hem malzeme olarak hem de hücre haline getirilip cihaz olarak test edilmesini  konu almaktadır.

ENDAM Web Site


MODSİMMER

TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi

center_modsimmer.jpg

1998 yılında ODTÜ, TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğiyle kurulan MODSİMMER, günümüzde teknoloji ve ürün geliştirmede kritik öneme sahip Modelleme ve Simülasyon alanında değişik disiplinlerden uzmanları ve akademisyenleri buluşturmaktadır.  Bu bağlamda, modelleme ve simülasyon alanında çalışan kamu ve endüstri temsilcilerine yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmekte ve onlara ekonomik olarak erişilmesi zor yazılım ve donanım laboratuvarlarını kullanma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca bu alanda Türkiye’de ilk konferans olan Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı’nın (USMOS)  düzenlenmesinde öncü rol oynamaktadır.

MODSİMMER Web Site

 

Son Güncelleme:
17/07/2019 - 17:41