Bütün formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.