""
Lisansüstü Programlar

Lisansüstü programlar, nitelikli öğrencilere yüksek eğitim seviyesinde ileri eğitim olanakları sağlar.

Öğrenciler aşağıda verilen alanlarda uzmanlaşabilirler.

 • Bilgisayar,
 • Biyomedikal,
 • Elektromanyetik, Antenler & Mikrodalgalar,
 • Elektronik,
 • Enerji Dönüşümleri ve Güç Elektroniği,
 • Güç Sistemleri,
 • Haberleşme,
 • Kontrol,
 • Robotik ve
 • Sinyal İşleme.

Üniversite şartlarını yerine getiren adaylara Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora derecesi verilir. Üniversite şartlarının detaylı açıklamaları için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini inceleyiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nce onaylanmış, toplamda en az 21 kredisi olan 7 seçmeli ders alınmalıdır. Tez konusuyla ilgili bir seminer dersi ile araştırma yöntemleri ve etik konular üzerine bir ders olmak üzere 2 zorunlu ders alınmalıdır.

Uzmanlık alanına göre bu 7 ders arasında olması gereken dersler:

Uzmanlık Alanı

 MSc Alınması Gereken Dersler

Bilgisayar

 EE546 ve EE5410EE542, EE543, EE634 derslerinden biri

Biyomedikal

 EE515, EE519

Elektromanyetik, Antenler & Mikrodalgalar

 EE522, EE523, EE525 veya EE527

Elektronik

 EE510 veya EE617 (EE414 dersini almamış öğrenciler EE617 dersini almalıdırlar)

Enerji Dönüşümleri ve Güç Elektroniği

 EE561, EE563, EE564, EE565, EE568, EE569, EE7566 derslerinden üç tanesi

Güç Sistemleri

 EE571EE573EE574EE575EE576EE578EE579EE674EE7074EE786 derslerinden üç tanesi

Haberleşme

 EE533, EE535, EE536 veya EE532

Kontrol

 EE501, EE502, EE553

Robotik

 EE501, EE553, EE587

Sinyal İşleme

 EE501, EE503 veya EE5506

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nce onaylanmış, toplamda en az 24 kredisi olan 8 seçmeli ders alınmalıdır. Tez konusuyla ilgili bir seminer dersi ile araştırma yöntemleri ve etik konular üzerine bir ders olmak üzere 2 zorunlu ders alınmalıdır.

Sonrasında tez çalışmalarına başlamak için sınav kılavuzunda belirtilen şekilde Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak gerekir (eski versiyonuna bu linke tıklayarak ulaşılabilir). İki versiyon arasında Anadal (majör) Sözlü Sınavı ile Yandal Sınavı için aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.

 1. Anadal Sözlü Sınav kapsamı bu kılavuzda belirtildiği şekliye genişletilmiştir.
 2. Güz 2020/21 döneminden itibaren kabul edilen doktora öğrencilerinin Yandal Sınavına girmeleri gerekmemektedir. Doktora Yandal İşleyiş Esasları dokümanında güncel yandal esasları yer almaktadır.
 3. Güz 2020/21 dönemi öncesi kabul edilen doktora öğrencilerinin intibakı ile ilgili güncel bilgi Doktora Yeterlik Komitesi Karar Tutanağında bulunmaktadır.
 4. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılması planlanan dersler linkte görülebilir. Bu ders listesi kesinleşmiş bir ders listesi değildir ve değişiklikler olabilir.

Önemli:

 1. Doktora Yandal İşleyiş Esasları - Madde 7 uyarınca doktora programından mezun olunurken, yandal gereklerini sağlayan derslerin transkriptinde görünmesi ve bu derslerden alınan notların genel not ortalamasına dahil olması gereklidir. Ayrıca ODTÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği Madde 42 uyarinca DYS’ye girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Dolayısıyla doktora öğrencilerinin DYS’ye girmeden önce yandal derslerinin ikisini de almış olmaları ve başarıyla tamamlamış olmaları (ODTÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği Madde 25 uyarınca en az CB notu alınmış olması) gereklidir.
 2. 2024 Yılı öncesinde Doktora Yeterlik Sınavına başarıyla geçmiş öğrencilerimiz Tez Jüri Atama formlarını teslim ederken yayın şartı için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.
  • Tez çalışmalarından uluslararası SCI(A sınıfı)/SSCI’de taranan bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş veya gönderilmiş bir yayın çıktısını, bu şartı sağlayamıyorsanız belirtilen yayın çıktısını mezuniyetinize kadar teslim edeceğinize ilişkin danışmanınızın hazırladığı bir yazıyı teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. 2024 Yılı itibariyle Doktora Yeterlik Sınavına başarıyla geçmiş öğrencilerimiz Tez Jüri Atama formlarını teslim ederken yayın şartı için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.
  • ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SCI/E tabanlı en az bir dergide yayın yapmanın doktora eğitiminin önemli bir parçası olduğunu kabul etmektedir. Bu çerçevede yayın şartı için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.
   • Yayın tez çalışmasından türetilmiş olmalıdır,
   • Yayın SCI/E listesine giren dergiye gönderilmiş olmalı,
   • Yayının birinci yazarı siz olmalısınız,
   • Yayının en az İlk hakem raporunun alınmış olması gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Sonrası Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nce onaylanmış, toplamda en az 45 kredisi olan 15 seçmeli ders alınmalıdır. Tez konusuyla ilgili bir seminer dersi ile araştırma yöntemleri ve etik konular üzerine bir ders olmak üzere 2 zorunlu ders alınmalıdır.

Yıllık Kayıtlı Lisansüstü Öğrenci ve Mezun Verileri

M.Sc.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kayıtlı

378

353

370

336

276

230

Mezun

90

41

50

16

108

24

 

Ph.D.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kayıtlı

254

251

250

213

174

148

Mezun

5

11

8

2

7

2

 

TOPLAM

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kayıtlı

632

604

620

549

450

378

Mezun

95

52

58

18

115

26

 

 

 

 

Son Güncelleme:
08/07/2024 - 13:29