2022-2023/2. dönem Aftan yararlanarak bölüme geri dönen öğrencilerin 

dikkatine!

 

2022-2023/2. döneminde öğrenimlerine başlamak üzere af başvurusunda bulunan;

15 adet lisans öğrencisinin   (2022/1. dönem: 20 adet lisansüstü öğrencinin)

95 adet lisansüstü öğrencisinin (2022/1. dönem: 53 adet lisansüstü 

öğrencinin) intibakı Bölüm Başkanlığımız tarafından yapılmıştır.

 

2022-2022/2. dönemi için af başvurusunda bulunan öğrenciler, 

2022-2023/2. dönem etkileşimli kayıtlar sırasında ders kayıtlarını 

bizzat yapmaları ve danışmanlarından ekledikleri dersler için onay 

almaları gerekmektedir.

 

 

Öğrenciler "https://student.metu.edu.tr/" program üzerinden;

 

Öğrenci Bilgilerini (61)

 

Tez Danışmanı Atama işlemlerini (71)

 

Kendilerine atanan Danışmanı (danışmanınız emekli olmadı ise aynı 

danışman üzerinden devam edilecektir)

 

Dönem başladıktan sonra intibak sonucunda sayılan derslerini, dönem 

numaralarını v.s bilgileri görebilirler.

 

 

NOT: Lisansüstü öğrencilerden;

 

Doktora yeterlik sınavına girmesi gereken öğrencilerimiz Bölüm 

sayfasında ilan edilecek DYS başvuru linkindeki açıklamalara göre 

başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

Doktora Tez aşamasında ilişiği kesilmiş öğrencilerimiz bu dönem 

yeniden Tez İzleme Komitesi atama formunu bölüm başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir.

 

DYS sınavı sonucunda "Koşullu Başarılı" olan Doktora öğrencilerimiz; 

DYS komitesi tarafından zamanında belirlenmiş dersleri "NI" statüsünde 

ekleyip en az "BB" notu ile geçmeleri gerekmektedir. DYS koşul 

derslerini okuldan ilişiği kesilmeden önce yukarda belirtilen şekilde 

kayıtlarına ekleyerek en az "BB" harf notu ile geçmiş öğrencilerimiz 

bu açıklamadan muaftır.

 

 

Ders aşamasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler; güncel müfredat ve 

alanlara göre eksik derslerini 4. dönem sonuna kadar en az 3.0 

ortalama ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

Tez aşamasında ilişiği kesilmiş öğrenciler; Etik (EE595) ve 

Seminer(MSC: EE590, PHD:EE690) derslerini almalarına gerek yoktur.

 

"http://eee.metu.edu.tr/tr/graduate-programs" linkinde bölüm 

lisansüstü müfredat, DYS şartları vs. bilgiler bulunmaktadır.

 

NOT: Af başvurusu sonucunda kendinize yapılan intibak, almanız gereken 

dersler, ders kayıtları, dönem numaranız, Lisansüstü öğrenciler için 

Tez işlemleri, Doktora Yeterlik işlemleri, Tez Danışmanı atama 

işlemleri vs. hakkında Bölüm Başkanlığımıza gelerek bilgi alabilirsiniz.

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER: Güncel tarihlere 

"http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-ankara-ve-erdemli-kampuslari-2022-2023-…" 

linkinden kontrol  edilebilir.

 

06 - 26 ŞUBAT 2023 Katkı payı ödemeleri

01 - 03 MART 2023 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans,  

lisans ve lisansüstü programlar)

06 MART 2023    Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü 

programlar)

13 - 17 MART 2023  Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları