Summer Practice Abroad

SUMMER PRACTICE MAIN PAGE

HOW TO CONDUCT YOUR SUMMER PRACTICE ABROAD ?

It is allowed to have your summer practice at an international location.

To do that, you can either

a) Have your SP along the lines of Erasmus program, Student Summer Practice Mobility. To be eligible for this program, you need to conduct your SP in Europe between June 1st, 2008 and Sept. 30, 2009 for a minimum SP duration of 3 months and a maximum duration of 12 months. More information is available on Erasmus office page. The SPs conducted along the lines of the program counts either for EE300 or EE400 if the SP duration is short (3 months). The longer duration practices may count towards both EE300 and EE400.

(Erasmus programı dahilinde Öğrenci Staj hareketliliği kapsamında staj yapmak mümkün. 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 arasında en az 3 ay, en çok 12 ay olmak üzere Avrupa'da staj yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Erasmus ofisi internet sayfasina bakabilirsiniz. Bu program kapsamında yapılan yaz stajları kısa dönem yapılırsa (3 ay) sadece EE 300 veya EE 400 stajı olarak sayılacaktır. Eğer uzun süreli olarak yapılırsa, hem EE300 hem de EE400 staji olarak sayılabilir.)

b) Contact AEISEC to learn more about international summer practice locations.

c) Nato Internship Program

d) Personally contact locations abroad to arrange your summer practice.

 

 

 

 

Son Güncelleme:
16/06/2020 - 12:22