Sık Sorulan Sorular

1) ODTÜ-EEMB mezunları nerelerde çalışmaktadır?

Temmuz 2019 itibariyle

  • 6457 lisans,
  • 2033 yüksek lisans,
  • 264 doktora programı

mezunumuz bulunmaktadır.

LinkedIn üzerinden ~8500 mezunumuzdan yaklaşık 6200'üne ulaşmak mümkündür. Bu mezunlarımızın yaşadıkları yer, çalıştıkları şirket ve iş türü bilgileri aşağıda verilmiştir:

alumni_linkedin.png

Bu grafikten çıkartabileceğimiz bazı sonuçlar şunlardır:

  1. Mezunlarımızın 9'da biri Avrupa'da, 9'da biri ABD'de yaşamaktadır.
  2. Mezunlarımızın 6'da biri savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde görev almaktadır.
  3. Mezunlarımızın büyük bir kısmı yaptıklari işi mühendislik, bilişim sistemleri, iş geliştirme ve araştırma olarak tanımlamaktadır. Nispeten az sayıda olan mezunumuz eğitim, satış, operasyon yönetimi gibi işlerle uğraşmaktadır.
  4. Tasarım, danışmanlık, pazarlama gibi dallardan hayatını kazanan azımsanmayacak sayıda mezunumuz bulunmaktadır.
  5. Mezunlarımız büyük şirketlerde çalışmaktadır.

 

2) Elektrik-elektronik mühendisliği kadınlara uygun bir meslek midir?

Bölümümüzdeki öğretim üyelerinin yaklaşık üçte biri kadındır. Kız öğrencilerin bölümümüzü tercih oranı erkek öğrenciler kadar yüksek olmasa da, EEMB’de severek okumakta ve okul birinciliği de dahil olmak üzere büyük başarılar elde etmektedirler. Akademik yaşamdaki başarılarının doğal bir devamı olan mezuniyet sonrası başarıları için 20 Mart 2015 tarihli “Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketinde kadın hakimiyeti” Hürriyet gazetesi haberine bakabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki fotoğrafın öyküsü için bağlantıya bakabilirsiniz.

 


 

3) ODTÜ-EEMB’yi diğer üniversitelerdeki elektrik-elektronik bölümlerinden ayıran temel fark nedir?

En önemli farkımız 50 tam zamanlı öğretim üyesi ve 20 civarında yarı zamanlı öğretim üyesinden (bölümümüzden emekli olan alanlarında tanınmış profesörlerimiz ve endüstriye yoğunlaşmış üstün başarılı doktoralı mezunlarımız) oluşan geniş kadromuzdur. 70 kişiden oluşan bu kadronun uzmanlık alanları, elektrik-elektronik mühendisliğinin tüm dallarını kapsamaktadır. Bu geniş kadro sayesinde, hem lisans dersleri küçük sınıflarda verilebilmekte, hem de yüksek lisans öğrencilerine geniş bir ders yelpazesi sunulmaktadır. Örneğin, elektromanyetik teori (EMT) dalında 10 öğretim üyemizin olması, EMT konusunda çok sayıda ders açılabilmesine olanak sağlamaktadır. EMT konusuna giriş, 2. ve 3. sınıfta zorunlu olarak alınan EE224 ve EE303 dersleriyle yapılmakta ve EMT opsiyonundan mezun olmak isteyen öğrenciler 4. sınıftaki toplam 3 adet anten ve mikrodalga derslerini laboratuvarlarıyla birlikte almaktadırlar. Benzer şekilde, yüksek voltaj, güç elektroniği ve elektrik makinaları dersleri bölümümüzde laboratuvarlı olarak işlenmektedir.

Öğretim üyelerimiz uzmanlık alanlarında teori ve pratiği birleştiren kişilerdir. Örneğin elektronik opsiyonu öğretim üyelerimizin özgün tasarımları, teknoloji transferleri yoluyla, seri üretimi yapılan ileri teknoloji ürünlerine dönüşmekte, Avrupa Birliği araştırma fonlarından büyük destekler almaktadır (ODTÜ'nün 'çip' merkezine rekor destek!).

Öğretim üyelerimize projelerinde ve öğrencilerimize laboratuvar çalışmalarında yardımcı olan 50'den fazla kadrolu araştırma görevlimiz ile araştırma ve eğitim verimliliği yükselmektedir. Öğrencilerimiz ders saatleri dışında da soruları ve çalışmaları konusunda araştırma görevlilerimizden destek alabilmektedir. 

4. sınıf öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde öğretim üyelerimizin danışmanlığında bir bitirme projesi yapmaktadırlar. Proje için 4 veya 5 kişilik gruplar oluşturulmakta ve öğretim üyelerimiz öğrenciler ile işbirliği halinde bir mühendislik projesini hayata geçirmektedirler. Öğretim üyelerimizin tecrübesinin ve birikiminin dolaysız şekilde öğrencilerle buluştuğu bitirme projesi dersimizin önemli bir fark yarattığını düşünüyoruz. 


 

4) Bölümdeki dersler çok mu zor?

Verilen eğitim kapsamlıdır ancak düşünüldüğü kadar da zor değildir.

2018 Haziran ayında mezun olan 167 öğrencimizin

-   18'inin (%11) ortalaması 3,75’ten yüksektir,

-   40’ının (%24) ortalaması 3,5’tan yüksektir,

-   61’inin (%37) ortalaması 3,25’ten yüksektir,

-   100’ünün (%60) ortalaması 3’ten yüksektir,

-   127’sinin (%76) ortalaması 2,75’ten yüksektir,

-   147’sinin (%88) ortalaması 2,5’tan yüksektir,

(Lisans programından mezuniyet için en az 2,00 ortalama gerekmektedir.)

Yukarıdaki dağılımdan görüleceği üzere her 5 mezunundan 3'ü lisans programını yüksek başarı ve başarı düzeyinde tamamlamaktadır.


 

5) Bölümdeki derslerinin işlenişi hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Bölümümüzdeki dersler öğrencilerin 4 veya 5 gruba ayrılması ve her gruba bir öğretim üyesi atanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu grupların oluşturulmasının temel amacı derslerdeki etkileşimi artırmaktır. ODTÜ'de eğitim dili İngilizce'dir ve tüm derslerimiz Ingilizce olarak verilmektedir. 

Aşağıda yer alan lisans programı 4. dönemde yer alan EE 230 Olasılık ve Rastgele Değişkenler dersi esnasında çekilen video kaydından bölümdeki derslerin işlenişi ve ders ortamı görülebilir. 


 

6) ODTÜ-EEMB akademisyen olmak için uygun bir bölüm mü?

1. soruda verilen LinkedIn verilerine göre 6104 mezunumuzdan 584'ü yaptıkları işi eğitim olarak tanımlamıştır. Bağlantıdaki liste ile LinkedIn sonuçları tutarlı gözükmektedir.

Bağlantıdan görüleceği gibi Stanford, MIT, Carnegie Mellon gibi yurtdışındaki ve Bilkent, Boğaziçi, Koç gibi Türkiye'deki tanınmış üniversitelerin öğretim üyeleri arasında da ODTÜ-EEMB mezunları bulunmaktadır.

İlginç olan, ODTÜ-EEMB mezunları arasında felsefe, iktisat gibi mühendislik dışı dallarda da profesör ünvanlı kişilerin bulunmasıdır. Benzer şekilde, çok sayıda mezunumuz elektrik-elektronik mühendisliğiyle birlikte, temel bilimlerde çift anadal ve yandal programlarını tamamlayarak, dünya çapında fizik ve matematik bölümlerinde akademik çalışmalar yapmaktadırlar.

Yukarıdaki verilerden çıkardığımız sonuç ODTÜ-EEMB’deki lisans eğitiminin akademik yolda devam etmek isteyen öğrencileri desteklediği yönündedir.


 

7) ODTÜ-EEMB’de lisans öğrencilerinin katılabileceği araştırma faaliyetleri var mı?

Özellikle akademik yaşamı ve AR-GE yapan kurumlarda çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz için düzenlenen stajyer araştırmacı programında (STAR) öğrencilerimiz öğretim üyeleriyle beraber araştırma projelerinde çalışmaktadırlar. STAR projeleri büyük ilgi görmektedir, öğrencilerimizin STAR kapsamında yaptığı bazı çalışmalar saygın akademik dergilerde ve konferanslarda  yayınlamıştır.


 

8) Bölümdeki öğrenci yaşamı hakkında ne diyebilirsiniz? 

Bu konuda en doğru bilgiyi öğrencilerimizin Instagram'a yüklediği fotoğraflardan ve fotoğraflara yapılan yorumlardan alabilirsiniz:
https://www.instagram.com/explore/locations/261544345/?hl=tr


 

9) ODTÜ-EEMB’in uluslararası kurumlar tarafından yapılan sıralamalardaki yeri nedir?

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkiye’den kendi alanında son 5 yılda en iyi dereceyi elde eden bölüm olmuştur. Her yıl en üst dilimde yer alan bölümümüz her zaman dünya çapında ilk 200 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden biri olmuştur.


 

10) ODTÜ-EEMB’de lisans öğrencilerinin mezun oldukları liseler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi temel bilim derslerine ağırlık veren liselerden gelmektedir. Ankara’da bulunan tanınmış liselerden çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır. İstanbul’dan gelen öğrenci sayımız, İstanbul’un nüfusu ve sahip olduğu nitelikli okulların sayısı düşünülduğünde göreceli olarak azdır. Bu durumun çok çeşitli sebepleri arasında İstanbul’da yaşayanların genel olarak İstanbul’da kalmayı tercih etmesi gösterilebilir. Aşağıdaki haritada 2019 yılında kayıt yaptırmış olan öğrencilerimizin lise diplomalarını aldıkları şehirleri görebilirsiniz:

 

Son Güncelleme:
03/09/2021 - 18:59