Zamanda Değişen Graf Sinyallerinin Eksik Gözlemlerden Kestirimi

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Elif Vural
Proje Tipi: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Proje Bütçesi: 466 000 TL
Proje Süresi: 30 Ay
Proje Başlangıcı: 15 Ocak 2021
Desteklenen Personel: 2 doktora öğrencisi (tam zamanlı), 2 yüksek lisans öğrencisi (tam zamanlı)

Günümüzde birçok uygulamada sosyal ağlar, iletişim ağları, düzensiz sensör dizileri gibi sistemlerde belirli zaman aralıkları boyunca veri kümeleri elde edilmektedir. Bu tür veriler zamanda değişen graf sinyalleri olarak modellenebilmektedir. Pratikte pek çok uygulamada graf sinyalleri eksiksiz olarak gözlemlenememekte olup, sinyalin eksik gözlemlerinin var olan gözlemlerden kestirimi ve tahmini önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir salgının toplumda yayılımının tahmini, bir sensör ağında bozulan veya iletişim kopukluğu nedeniyle veri gönderemeyen sensörlerdeki ölçümlerin kestirimi, bir sosyal ağdaki bireylerin tüketim alışkanlıklarının tahmini gibi pek çok uygulamada eldeki veriler zamanda değişen graf sinyalleri olarak modellenebilir. Bu projenin amacı zamanda değişen graf sinyallerinin modellenmesi ve kestirimi için yenilikçi yöntemler geliştirmektir.