2021-2022/1. dönem sonunda azami süreleri sona eren öğrencilerimizin dikkatine!


2021-2022 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencileri hakkında duyuru öğrenci işleri daire başkanlığı sayfasında bulunmaktadır, lütfen bu kısmı dikkatlice okuyun.

2021-2022/1. Dönem sonunda azami süreleri sona eren öğrencilerin uygulama usulleri öğrenci işleri daire başkanlığı sayfasında belirtilmektedir.

Belirtilen maddelere göre başvuru şekilleri aşağıda açıklanmaktadır;
A) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen Lisans öğrencileri;

Madde a) durumuna uyan öğrencilerin Başvuru Şekli;
Ek sınav başvuru formu (Form-1) bilgisayar ortamında doldurulmalı, danışman ve Öğrenci tarafından ıslak olarak imzalanmalıdır(Bölüm 
Başkan Yardımcısından imzaya Form-1 Tesliminde gerek bulunmamaktadır). 21 - 25 Mart 2022 tarihleri arasında Bölüm Öğrenci İşleri D-116 numaralı ofise Form-1 teslim edilmelidir. Islak olarak imzalanmamış evraklar ve eksik doldurulmuş evraklar işleme alınmayacaktır. Sınav tarihleri ek sınav başvuru takviminde belirtilen aralıkta açıklanacaktır.

B) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri,
C) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri,
Madde b) ve c) durumuna uyan öğrencilerin yapacağı işlemler;
Form-2 VE Form-3 Teslimi

Form-2 VE Form-3 Bölüm Başkan Yardımcısı imzası için Elektrik Mühendisliği D-120 (basım işliği ) ofisine bırakılacaktır. İmzalı evraklar cuma günü mesai saatleri içinde öğrenciler tarafından D-120 (basım işliği) ofisinden alınarak, linkte belirtilen şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Danışman, Öğrenci imzası olmayan, eksik doldurulmuş evraklar Bölüm Bşk. Yardımcısı tarafından imzalanmayacaktır.  Form-2 ve FORM-3 imza için en geç 10.03.2022 tarihi saat 11.30’a kadar bırakılması gerekmektedir.

Madde b) ve c) durumuna uyan öğrenciler Add-Drop haftasında ilgili derslerden kayıt yaparak danışman onayı almaları gerekmektedir.

AÇIKLAMA:
* Form 2 ve/veya Form 3 ile 11 Mart 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuran öğrenciler Ders Ekleme- Bırakma ve Danışman onayları olan 14-18 Mart 2022 tarihinde kayıt sistemine girerek ders kayıtlarını yaptırıp danışman onayı alabileceklerdir.

* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu’nun 2547 Sayılı Kanun’un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.