Nano-Plazmonik Uygulamalar İçin Nanoantenlerin Tasarımı, Optimizasyonu ve Üretimi (NANTEN)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Özgür Ergül

Proje Tipi: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Proje Süresi: 30 Ay

Proje Başlangıcı: 15 Ekim  2018

Desteklenen Personel: 2 doktora öğrencisi (tam zamanlı), 3 yüksek lisans öğrencisi (tam zamanlı)

 

Radyo ve mikrodalga frekanslarındaki antenlerden farklı olarak, elektromanyetik spektrumun THz ve optik frekanslarında aktif olan nanoantenler, çalışma prensipleri bakımından çok küçük antenler olarak tarif edilebilmektedir. Bu bakımdan, alıcı anten olarak çalışan bir nanoanten, optik frekanslarındaki elektromanyetik dalgaları toplayıp terminaline aktarabilmekte ve bu sayede optik enerji hasatına olanak sağlamaktadır. Verici olarak çalışan bir nanoanten ise, terminali içine giren yabancı taneciklerin algılanmasını mümkün kılmaktadır. Bu da, özellikle biyoloji ve kimya alanlarında kullanılan ve yoğunluğu az ancak önemli kimyasalların ayırt edilebilmesini sağlamaktadır. Binlerce çeşit olabilecek nanoanten tasarımlarının ortaya konabilmesi için ise, bu yapıların çok hassas elektromanyetik benzetimleri gerekmektedir. Ancak, literatürde varolan çözücü ve yazılımlardaki hassasiyet ve verimlik problemlerinden dolayı karmaşık nanoanten yapıları gerçekçi olarak modellenememekte ve bunlarla elde edilen tasarımlar üretildiklerinde düşük performans göstermektedir. Bu projede Maxwell denklemlerinin yakınsama olmadan kullanıldığı, karmaşık nanoanten problemlerinin hassas, verimli, ve hızlı çözümlerini gerçekleştirebilen bir elektromanyetik çözücü ve optimizasyon mekanizması geliştirilecek, ve bu mekanizmanın kullanılmasıyla üstün nanoanten tasarımları elde edilecektir.